top of page
Online Class

Đọc thông-Viết thạo 2 (VKRAW2)

Đối tượng học

 • Các bé độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi, đã nói được tiếng Việt và nhận biết được mặt chữ Latin (a,b,c) nhưng chưa biết đọc, đánh vần và viết tiếng Việt.

 

Target learners

 • Các bé độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi, đã nói được tiếng Việt và nhận biết được mặt chữ Latin (a,b,c) nhưng chưa biết đọc, đánh vần và viết tiếng Việt.

Mục tiêu: 

Kết thúc khóa học, các bé có thể:

 • Đọc hiểu và kể lại được một số câu chuyện đơn giản

 • Phát âm chuẩn các vần đơn và vần phức (vần hoà âm, vần hợp âm)

 • Đánh vần các từ tiếng Việt theo cấu trúc phụ âm - vần - thanh

 • Phát âm chuẩn các từ tiếng Việt dựa theo chữ viết

 • Viết đúng các từ tiếng Việt dựa theo cách phát âm

Objectives

At the end of the course, students are able to:

 • Read, comprehend and tell some simple stories in Vietnamese

 • Pronounce correctly different Vietnamese vowels and diphthongs

 • Spell Vietnamese words following the structure: Consonant - vowel/diphthong - tone

 • Pronounce the Vietnamese words correctly based on writings

 • Write correct Vietnamese words based on pronunciation

Bảng giá - Pricing plans
Online ( 40 phút/ 40 minutes)
KID_Online_TV.png
KID_Online_TA.png
Offline ( 60 phút/ 60 minutes)
KID_Offline_TV.png
KID_Offline_TA.png
bottom of page